Serwisy PANSA:

Przedłużenie ważności certyfikatu instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej dla PAŻP do 15 czerwca 2017 r.

Certyfikat potwierdza spełnianie wymagań rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1035/2011 z dnia 17 października 2011 r. ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej oraz zdolność prowadzenia przez PAŻP działalności w lotnictwie cywilnym w zakresie następujących służb żeglugi powietrznej:

– proceduralnej służby kontroli lotniska,

– proceduralnej służby kontroli zbliżania,

– radarowej służby kontroli zbliżania,

– radarowej służby kontroli obszaru,

– służby informacji powietrznej,

– lotniczej służby łączności,

– służby radionawigacyjnej,

– służby dozorowania,

– służby informacji lotniczej,

– biur odpraw załóg.Skan certyfikatu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...