Serwisy PANSA:

Przedstawiciele 21 europejskich instytucji lotniczych podpisali „Deklarację o przyszłości Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej”

Do podpisania Deklaracji doszło podczas współorganizowanej przez Komisję Europejską konferencji wysokiego szczebla „Digital European Sky”. Sygnatariusze wezwali instytucje unijne i państwa członkowskie do podjęcia niezbędnych kroków w celu wdrożenia postanowień dokumentu, podkreślając zarazem znaczenie zaangażowania i współpracy wszystkich podmiotów dla rozwoju europejskiej przestrzeni powietrznej.Jedynie ścisła współpraca wszystkich stron i instytucji lotniczych przyniesie korzyści dla pasażerów i całego lotnictwa – powiedział p.o. Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Janiszewski.Przedstawiciele 21 stowarzyszeń i europejskich instytucji lotniczych zawarli w sygnowanym dokumencie listę konkretnych przedsięwzięć, które muszą zostać zrealizowane dla ostatecznego wdrożenia koncepcji Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES – Single European Sky). Wskazali, że osiągnięcie zamierzonego celu będzie możliwe jedynie przy ścisłej i skoordynowanej współpracy wszystkich interesariuszy, w tym europejskich instytucji i państw członkowskich UE.Wprowadzanie zmian musi nadążać za rozwijającym się dynamicznie rynkiem transportu lotniczego. Przewiduje się, że pasażerski ruch lotniczy na świecie do roku 2037 wzrośnie dwukrotnie. Koniecznym jest więc odpowiednie przygotowanie przestrzeni powietrznej i infrastruktury lotniczej, pozwalającej obsłużyć rosnącą ilość operacji lotniczych przy jednoczesnym sprostaniu wyzwaniom środowiskowym i społecznym. Rozwiązaniem ma być realizacja koncepcji Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej, która dostarczy wydajnych i zintegrowanych systemów zarządzania ruchem lotniczym. Wymagać to będzie wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych, współpracujących ze sobą systemów, nowoczesnej infrastruktury i ujednoliconych uregulowań prawnych.Europa i jej mieszkańcy zasługują na wydajną i funkcjonującą w sposób zharmonizowany przestrzeń powietrzną. Sygnatariusze Deklaracji są przekonani, że pełna implementacji koncepcji Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej pozwoli wprowadzić niezbędne usprawnienia i modernizacje.Deklaracja została podpisana przez A6 Alliance, A4 Airline Grouping, A4E, AIRE, ACI EUROPE, ASD, ATCEUC, Borealis Alliance, B4, CANSO, COOPANS, Drone Alliance Europe, EBAA, ECA, EHA, ETF, Gate One, IATA, IFATCA, IFATSEA i IAOPA.Treść deklaracji oraz więcej informacji o Konferencji Digital European Sky dostępnych jest na stronie Komisji Europejskiej (materiał w języku angielskim.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...