Przegląd projektów PAŻP współfinansowanych przez Instrument UE „Łącząc Europę”

PAŻP uczestniczy w pozyskiwaniu środków CEF na przedsięwzięcia techniczno-operacyjne od momentu uruchomienia Instrumentu, pozyskując do tej pory ponad 13 mln EUR dofinansowania w ramach Transport Calls na lata 2014, 2015, 2016, 2017. Projekty realizowane przez PAŻP to przedsięwzięcia wielostronne z udziałem wielu państw członkowskich UE. Polegają one m.in. na modernizacji systemu zarządzania ruchem lotniczym, umożliwiającej interoperacyjność systemów w Europejskiej Jednolitej Przestrzeni Powietrznej, redukcję opóźnień, kosztów i emisji substancji szkodliwych dla środowiska przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.