Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

„Przyszłość transportu lotniczego”

W dyskusji udział wzięli następujący paneliści:

– Dagmar Grossmann, Założyciel, Central Europe Private Aviation(CEPA), Czechy

– Michał Marzec, Dyrektor Naczelny, Porty Lotnicze, Polska

– Krzysztof Michalski, Prezes, Agencja Mienia Wojskowego (AMW), Polska

– Ross Mitchell, Dyrektor ds. Sprzedaży, BOMBARDIER INC., Wielka Brytania

– Jan Pamuła, Prezes Zarządu, Kraków Airport, Polska

– Oliver Stone, Dyrektor Operacyjny, Colibri Aircraft Ltd., Wielka BrytaniaModeratorem panelu był Pan Krzysztof Banaszek, Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, który przedstawił aktualne informacje o ruchu lotniczym w Polsce oraz średnio i długoterminowe prognozy Eurocontrol dotyczące rozwoju tego rynku do roku 2025. Prezentacja przygotowana na panel w załączeniu: (link do PDF).W czasie panelu dyskutowane były następujące zagadnienia:– Konkurencyjność transportu lotniczego na krótkie i średnie odległości a rozwój sieci kolei dużych prędkości w Europie.

– Problematyka rozwoju towarowych połączeń intermodalnych (cargo) z polskich portów lotniczych z siecią transportową Polski i Europy.

– Regionalny wymiar działalności portów lotniczych, czyli transport lotniczy pasażerski i cargo jako czynnik integralności regionów.

– Liberalizacja rynku transportu lotniczego w Europie – Idea Otwartego Nieba.

– Jednolita Europejska Przestrzeni Powietrzna.Podsumowaniem dyskusji paneli stów były następujące wnioski:– Potrzeba większej deregulacji polskiego rynku lotniczego w szczególności w odniesieniu do nowych rodzajów usług lotniczych takich jak Business Aviation.

– W najbliższych latach trwał będzie rozwój portów regionalnych oraz oczekiwane jest zwiększenie oferty połączeń do hub-ów z portów regionalnych.

– Wskazana jest racjonalizacja w zakresie tworzenia lotnisk regionalnych na bazie gruntów przekazywanych z AMW i dopasowanie ich wielkości oraz rodzaju oferowanych usług do istniejącej sieci lotnisk w Polsce.

– Zmniejszenie barier wejścia na polski rynek usług lotniczych oraz certyfikacji samolotów – obecnie postrzeganych jako bariera wejścia na rynek i blokada jego rozwoju.

– Rozwój transportu lotniczego będzie w nieznacznym stopniu ograniczony przez rozwój kolei dużych prędkości w Polsce, choć zjawisko to można określić jako „szorstką przyjaźń” z uwagi na zarówno kompatybilność jak i konkurencyjność oferty. Przykład połączenia Paryż – Nicea, jako jednego z połączeń wewnątrz Francji użytkującej od lat TGV, wskazuje na kompatybilność oferty kolei i lotnictwa.

– Na wzrost rynku cargo w Polsce wpłynie rosnące znaczenie firm kurierskich oraz powiększanie ich oferty realizowanej z wykorzystaniem transportu lotniczego.Duże zainteresowanie panelem oraz rozwój rynku usług lotniczych a także poszerzający się zakres zagadnień jakie poruszane są w trakcie Forum w Krynicy sprawia, że zdaniem uczestników panelu w przyszłym roku zasadne jest oddzielne omówienie zagadnień operacyjnych i ruchowych, zwłaszcza po EURO 2012 oraz w ramach niezależnego panelu omówienie zagadnień otwarcia rynku lotniczego, deregulacji a także finansowania lotnictwa, w tym pomocy publicznej.Więcej informacji:

1. http://www.forum-ekonomiczne.pl/

2. http://m.forbes.pl/mobile/artykul/home/wydarzenia/grabarczyk-optymista-ws–rozwoju-lotnictwa,19214,1,none

3.http://www.airfrance.com/common/image/pdf/en/reseau_prog/crp_france_en.pdf

4. http://www.businessaviation.com/

5. PAŻP – link do pliku z prezentacją.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...