Przywrócono sprawność operacyjną Wieży Kontroli Ruchu Lotniczego na warszawskim lotnisku

Warszawa, 17.02.2010 r.