Serwisy PANSA:

Rozmowy o aktualnym stanie prac i przyszłości Bałtyckiego FAB

W spotkaniu uczestniczyli także: p.o. Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdalena Jaworska i p.o. Zastępcy Prezesa ds. Żeglugi Powietrznej Paweł Babiński, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej. Posiedzenie odbyło się w dniach 14–15 kwietnia 2015 r. w Warszawie.Posiedzenie zakończyło się podpisaniem 6 decyzji. Najważniejsze uzgodnienia dotyczyły rozwoju systemów zarządzania ruchem lotniczym Polski i Litwy w kierunku technologii iTEC oraz rozpoczęcia negocjacji w sprawie przyłączenia do tzw. grupy systemowej iTEC / iCAS. Przystąpienie do tej grupy ma zapewnić pełną synchronizację rozwoju technologicznego polskich i litewskich służb żeglugi powietrznej z programem SESAR. Celem tych działań, wpisujących się w unijną koncepcję utworzenia Wspólnej Przestrzeni Powietrznej (SES), jest wdrożenie jednolitego systemu zarządzania ruchem lotniczym w Bałtyckim FAB w najbliższych latach.Ponadto Ministrowie w jednej z podpisanych decyzji wskazali, że wspólna strategia rozwojowa Bałtyckiego FAB-u będzie zawierać długoterminowe cele i wytyczne dla dalszego rozwoju Programu, uwzględniając przy tym plany rozszerzenia Baltic FAB w przyszłości i podjęcie bliższej współpracy z innymi krajami.Postępy w realizacji prac nad wspólną inicjatywą Polski i Litwy, na które wskazali uczestnicy spotkania, jest zasługą wieloletniej i intensywnej współpracy wysokiej klasy ekspertów z obu krajów.

Od prawej z PAŻP: p.o. Prezesa Magdalena Jaworska, p.o. Zastępcy Prezesa ds. Żeglugi Powietrznej Paweł Babiński oraz Tymoteusz Gadomski.Spotkanie było kolejnym krokiem ku zwiększeniu efektywności i konkurencyjności instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej Bałtyckiego FAB i dało podstawy do umocnienia pozycji FAB-u Bałtyckiego w systemie Funkcjonalnych Bloków Przestrzeni Powietrznej w Europie.Funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej stanowią strukturalny i organizacyjny komponent programu SES (Single European Sky – Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej), przyczyniający się do stopniowej integracji systemu zarządzania przestrzenią powietrzną. Aktualnie rozwijanych jest 9 inicjatyw FAB: UK-Ireland FAB, Danish-Swedish FAB, Baltic FAB, BLUE MED FAB, Danube FAB, FAB CE, FABEC, North European FAB oraz South West FAB.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...