„Rozwój Techniki, Technologii i Transportu w Lotnictwie” 17-18 września 2012, Poznań

Tematyka konferencji dotyczy przeglądu światowych tendencji na temat nowoczesnej techniki i technologii związanej z produkcją obiektów latających oraz problematyki współczesnego transportu lotniczego. Konferencja stanowiła forum współpracy świata nauki i innowacji z praktycznym wdrażaniem wyników w przemyśle lotniczym.Pierwszego dnia konferencji 17 września br. miały miejsce trzy sesje plenarne. Wśród osób prezentujących były takie osobistości jak: gen. bryg. pil. WP Mirosław Hermaszewski, płk w st. spocz. dr pil. Edmund Klich, gen. Bryg. Pil. Tadeusz Mikutel oraz Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Krzysztof Banaszek.

W czasie trwania sesji poruszono takie tematy jak: osiągnięcia technologiczne w kosmonautyce, wykorzystanie teorii systemowych w badaniu zdarzeń lotniczych, systemy wspierające zarządzanie bezpieczeństwem lotów, jak również wielokryterialna ocena wojskowych samolotów transportowych czy znaczenie współczesnych zaawansowanych technik pomiarowych dla rozwoju lotnictwa – AIM2 EU PROJECT.Prezes PAŻP wygłosił prezentację pt. „Podsumowanie przepustowości lotnisk w czasie EURO 2012 oraz wypracowanie jednolitej metodologii określania przepustowości lotnisk w Polsce”.Podczas trwania pierwszego dnia konferencji podpisano także porozumienie o współpracy w obszarze edukacyjnym i naukowo-badawczym mającym na celu podejmowanie wspólnych inicjatyw między PAŻP a Politechniką Poznańską. Z ramienia PAŻP porozumienie podpisał Prezes Krzysztof Banaszek, ze strony Politechniki Poznańskiej Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski.

Pod koniec pierwszego dnia konferencji odbyło się zwiedzanie laboratoriów oraz wystawa i prezentacja sprzętu lotniczego Politechniki Poznańskiej. Chętni mogli wziąć udział także w sesji plakatowej.Więcej informacji oraz program Konferencji mogą Państwo znaleźć na stronie Politechniki Poznanskiej