„Rozwój Techniki, Technologii i Transportu w Lotnictwie” 17-18 września 2012, Poznań

Tematyka konferencji dotyczy przeglądu światowych tendencji na temat nowoczesnej techniki i technologii związanej z produkcją obiektów latających oraz problematyki współczesnego transportu lotniczego. Konferencja stanowiła forum współpracy świata nauki i innowacji z praktycznym wdrażaniem wyników w przemyśle lotniczym.Pierwszego dnia konferencji 17 września br. miały miejsce trzy sesje plenarne. Wśród osób prezentujących były takie osobistości jak: gen. bryg. pil. WP Mirosław Hermaszewski, płk w st. spocz. dr pil. Edmund Klich, gen. Bryg. Pil. Tadeusz Mikutel oraz Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Krzysztof Banaszek.

W czasie trwania sesji poruszono takie tematy jak: osiągnięcia technologiczne w kosmonautyce, wykorzystanie teorii systemowych w badaniu zdarzeń lotniczych, systemy wspierające zarządzanie bezpieczeństwem lotów, jak również wielokryterialna ocena wojskowych samolotów transportowych czy znaczenie współczesnych zaawansowanych technik pomiarowych dla rozwoju lotnictwa – AIM2 EU PROJECT.Prezes PAŻP wygłosił prezentację pt. „Podsumowanie przepustowości lotnisk w czasie EURO 2012 oraz wypracowanie jednolitej metodologii określania przepustowości lotnisk w Polsce”.Podczas trwania pierwszego dnia konferencji podpisano także porozumienie o współpracy w obszarze edukacyjnym i naukowo-badawczym mającym na celu podejmowanie wspólnych inicjatyw między PAŻP a Politechniką Poznańską. Z ramienia PAŻP porozumienie podpisał Prezes Krzysztof Banaszek, ze strony Politechniki Poznańskiej Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski.

Pod koniec pierwszego dnia konferencji odbyło się zwiedzanie laboratoriów oraz wystawa i prezentacja sprzętu lotniczego Politechniki Poznańskiej. Chętni mogli wziąć udział także w sesji plakatowej.Więcej informacji oraz program Konferencji mogą Państwo znaleźć na stronie Politechniki Poznanskiej

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast