Spotkania inicjujące Projekt: „Studium Wykonalności dla utworzenia Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Balic FAB)”

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Polskich Sił Powietrznych podkreślili znaczenie tego Projektu dla procesu ustanawiania Baltic FAB.Komunikat prasowy