Spotkanie PHRC z SESAR Deployment Manager w PAŻP

Wśród tematów omawianych podczas spotkania znalazły się m. in. następujące zagadnienia:

• Jednolite stanowisko członków SDM w zakresie utrzymania zarządzania wdrożeniami SESAR przez ANSPs, linie lotnicze i porty lotnicze,

• Kierunki rozwoju SDM po 2020, w kontekście nowych wieloletnich ram finansowych UE (Multiannual Financial Framework),

• Doświadczenia, rekomendacje oraz działania przygotowawcze w kontekście zbliżającej się wizyty Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (European Court of Auditors) w PAŻP, w celu audytu wybranych projektów PAŻP realizowanych z finansowym wsparciem UE (Connecting Europe Facility),

• Możliwości wykorzystania rumuńskiej prezydencji w Radzie UE w celu promowania i wspierania działań SDM na rzecz modernizacji europejskiego systemu ATM,

• Rewizja analizy kosztów i korzyści funkcjonalności wymaganych przez Pilot Common Project,

• Możliwość zlecenia SESAR Deployment Managerowi przez Komisję Europejską kierowaniem programu ADS-B, zamiast uregulowania go w drodze rozporządzenia wykonawczego.

Konsorcjum PHRC, którego liderem jest PAŻP, zostało powołane w grudniu 2017 r. w celu wprowadzenia do struktur SDM i reprezentowania dwóch nowych członków – tj. HungaroControl i ROMATSA.SDM, na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej nr 409/2013, od stycznia 2015 r. pełni funkcję menadżera procesu wdrożenia Programu SESAR, zapewniając koordynację i synchronizację projektów wdrożeniowych istotnych dla europejskiej sieci ATM oraz wpisujących się w Pilot Common Project.Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast