Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI PORTÓW LOTNICZYCH

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz przedstawiciele portów regionalnych lotniczych: Bydgoszczy, Wrocławia, Katowic, Łodzi, Krakowa, Gdańska, Warszawy, Zielonej Góry, Poznania i Modlina.Spotkanie zapoczątkowało otwartą dyskusję nad możliwościami optymalizacji kosztów opłat terminalowych, stanowiło także okazję do omówienia zasad kalkulacji stawek opłat nawigacyjnych, wpływu ponoszonych przez PAŻP nakładów inwestycyjnych oraz kosztów utrzymania funkcjonującej infrastruktury nawigacyjnej, jak również wpływu długości czasu pracy operacyjnej lotniska na wysokość stawek opłat terminalowych.Uczestnicy ustalili że, kolejnym etapem prac nad optymalizacją kosztów opłat terminalowych, będą spotkania bilateralne przedstawicieli portów lotniczych z PAŻP. Wnioski i wspólnie wypracowane rozwiązania zostaną przedstawione na planowanej na drugą połowę bieżącego roku organizowanym przez PAŻP spotkaniu z portami lotniczymi.Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i aktywne uczestnictwo w dyskusji.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...