Serwisy PANSA:

Sprawna współpraca operacyjna

Straż Graniczna ma na wyposażeniu drony, którymi wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem wschodniej granicy Polski.Zgodnie z przepisami, wykonywanie lotów bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku (BVLS) może odbywać się wyłącznie w specjalnie wydzielonych w tym celu strefach.Specyfika służby Straży Granicznej nie pozwala określić ram czasowych wykorzystania danej strefy. Były więc one zamawiane do aktywacji na całą dobę, co wymagało dodatkowej koordynacji w przypadku innych użytkowników, takich jak m.in. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, lotnictwo ogólne (General Aviation) czy aeroklubów.Ośrodek Planowania Strategicznego, we współpracy z AMC Polska, Służbą Informacji Powietrznej i Strażą Graniczną, opracował ujednolicone procedury, które pozwalają na elastyczne zamawianie i aktywację wydzielonych stref, a także na koordynację przelotów przez nieaktywne, jak i aktywne strefy.Znacząco podnosi to dostępność przestrzeni powietrznej i zwiększa bezpieczeństwo wszystkich jej użytkowników.Porozumienie podpisali – Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Magdalena Jaworska oraz Komendant Główny Straży Granicznej, płk Marek Łapiński.Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...