Statystyki CANSO: Czerwiec i lipiec przyniosły kontynuacje wzrostów ruchu lotniczego

W lipcu, nieomal wszystkie instytucje zrzeszone w CANSO, zanotowały wzrosty ruchu. Liczba operacji lotniczych obsłużonych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej wzrosła o ponad 9 procent.Na uwagę zasługuje fakt, że choć można już mówić o tendencji wzrostowej to jednak obecna wielkość obsługiwanego ruchu nie osiągnęła jeszcze wielkości z 2008 roku, czyli ze szczytu hossy. Lipcowa miesięczna liczba lotów IFR ledwo zbliżyła się do wielkości znanych z 2007 roku.