Serwisy PANSA:

Strefa ograniczona R-140 w związku z obchodami 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

Załącznik nr 11. Strefa ograniczona – R-140 (Warszawa)

2. Termin: od 2019-08-30 godz. 22.00 UTC do 2019-09-02 godz. 22.00 UTC.

R-140

Granice poziome (WGS 84):

Koło o promieniu 50 km i środku w punkcie o współrzędnych: 52°14′08″N 021°02′24″E

Granice pionowe:

Górna granica: FL 095

Dolna granica: GNDW strefie ograniczonej R-140 obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów załogowych

i bezzałogowych statków powietrznych (bez względu na wagę BSP).Loty zwolnione z zakazu wykonywania lotów w strefie R-140:

a) loty o statusie: HEAD, STATE, HOSP, MEDEVAC, SAR, FFR;

b) loty operacyjne wykonywane na hasło: GARDA, RATOWNIK lub sygnał ALFA SCRAMBLE;

c) loty wykonywane zgodnie z instrumentalnymi procedurami podejścia do lądowania i odlotu, opublikowanymi w AIP Polska lub loty wektorowane radarowo przez ATC z przyczyn operacyjnych;

d) loty wykonywane w strefach ATZ, MCTR, MTMA na warunkach określonych przez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego;

e) loty lotnictwa państwowego.Dowódca załogi statku powietrznego (lub organizator lotu) wykonujący lot przez aktywną strefę ograniczoną R-140 o statusie: HEAD, STATE, HOSP, MEDEVAC, SAR, FFR, na hasło: GARDA, RATOWNIK lub państwowym statkiem powietrznym ma obowiązek niezwłocznie powiadomić przed planowanym lotem Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, tel. +48 261 828 202/220.

Załogi statków powietrznych wykonujące loty wewnątrz strefy ograniczonej R-140 mają obowiązek utrzymywać dwustronną łączność radiową z właściwym organem ATS dla danej przestrzeni powietrznej.Zabrania się składania planów lotów z powietrza na wlot w strefę ograniczoną R-140.

Inne loty w rejonie ograniczeń możliwe jedynie za zgodą Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcy Komponentu Powietrznego po uprzednim złożeniu wniosku nie później niż 24 godziny przed planowanym lotem, tel. +48 261 828 280, +48 261 828 202/220,

fax +48 261 828 467, email: cop.srl@ron.mil.plInformacja o faktycznym czasie trwania lub zawieszeniu ograniczeń będzie dostępna w AMC Polska tel. + 48 22 574 57 31.Załącznik nr 21. Dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowódca Komponentu Powietrznego jest upoważniony do zmiany (wstrzymanie lub skrócenie) czasu aktywności strefy ograniczonej

(R-140), tel. +48 261 828 280, +48 261 828 202/220.2. Inne loty z wyłączeniem BSP w strefie ograniczonej (R-140), możliwe jedynie po zmianie terminu aktywności strefy R przez Dowódcę Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcę Komponentu Powietrznego lub wydaniu zgody na wlot w strefę R-140 przez Dowódcę Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcę Komponentu Powietrznego, po uprzednim złożeniu wniosku nie później niż 24 godz. przed planowanym lotem: tel.: +48 261 828 280, +48 261 828 202/220, fax: +48 261 828 467,

email: cop.srl@ron.mil.plWniosek powinien zawierać:

– typ statku powietrznego, znak wywoławczy, numer rejestracyjny;

– cel przelotu;

– lotnisko startu i lotnisko lądowania;

– data, czas startu i lądowania (UTC);

– skład załogi oraz listę pasażerów;

– telefon kontaktowy do dowódcy załogi.Dowódca załogi statku powietrznego po uzyskaniu zgody na wlot w strefę R-140, bez względu na klasę przestrzeni, w której lot będzie wykonany, zobowiązany jest do:

– złożenia planu lotu (FPL) oraz wpisania w polu nr 18 numeru zgody na wlot do strefy R-140 otrzymanej z Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego;

– powiadomienia nie później niż 3 godziny przed planowanym lotem telefonicznie Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego, tel.: +48 261 828 202/220;

– utrzymywania dwustronnej łączności radiowej z właściwym organem ATS dla danej przestrzeni powietrznej.Zabrania się: składania planu lotu z powietrza (AFIL -Flight Plan filed in the air) na wlot w strefę R-140.Dowódca załogi statku powietrznego (lub organizator lotu) wykonujący lot przez aktywną strefę ograniczoną R-140 o statusie: HEAD, STATE, HOSP, MEDEVAC, SAR, FFR, na hasło: GARDA, RATOWNIK lub państwowym statkiem powietrznym ma obowiązek niezwłocznie powiadomić przed planowanym lotem Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, tel.: +48 261 828 202/220.3. Loty państwowych Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) w strefie ograniczonej

R-140 możliwe jedynie za zgodą Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcy Komponentu Powietrznego po uprzednim złożeniu wniosku nie później niż 72 godz. przed planowanym lotem: tel.: +48 261 828 280, +48 261 828 202/220, fax: +48 261 828 467,

email: cop.srl@ron.mil.plWniosek powinien zawierać:

– typ BSP, znak wywoławczy, numer rejestracyjny;

– cel przelotu;

– miejsce startu i miejsce lądowania;

– data, czas startu i lądowania (UTC);

– imię i nazwisko operatora BSP oraz przydział służbowy;

– telefon kontaktowy do operatora BSP.Loty państwowych BSP w strefie ograniczonej R-140 mogą odbywać się tylko w warunkach VLOS zgodnie z obowiązującymi przepisami, dodatkowo loty w przestrzeni kontrolowanej (CTR) mogą odbywać się na warunkach określonych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP) po przesłaniu wniosku nie później niż 72 godz. przed planowanym lotem – formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.pansa.pl – zakładka Drony – kontakt email: drony@pansa.pl.

4. Utrzymywanie łączności radiowej

Załogi statków powietrznych wykonujące loty wewnątrz strefy ograniczonej R-140 mają obowiązek utrzymywać stałą łączność radiową z odpowiednią dla danej przestrzeni służbą ATS.

5. Organizacja ruchu lotniczego

– Strefa ograniczona R-140 wydzielona jest w przestrzeni odpowiedzialności służb APP Warszawa, TWR EPWA, TWR EPMO, FIS Warszawa, FIS Olsztyn, AFIS EPBC, TWR EPMM, APP EPMM.

– W strefie ograniczonej R-140 zostaje zachowana klasa przestrzeni powietrznej odpowiednio do klasy przestrzeni, w której strefa jest zlokalizowana.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...