Szkolenie ADQ dla dostawców danych do produktów informacji lotniczej

Wskazane rozporządzenie ustanawia wymagania dotyczące jakości danych i informacji lotniczych w zakresie dokładności, rozdzielczości i spójności, których przestrzeganie pozostaje wspólnym zadaniem służby informacji lotniczej oraz dostawców danych. Wydawane przez PAŻP certyfikaty ukończenia szkolenia są uznawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i potwierdzają spełnienie przez dostawców danych obowiązku przeszkolenia pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie dostarczania danych.Szkolenie ADQ jest częścią bogatego programu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Kolejna edycja organizowanego na zasadach komercyjnych szkolenia przewidziana jest jesienią.