Szybsze poszukiwania rozbitych samolotów

Znajdujący się w uzgodnieniach międzyresortowych projekt zakłada, że “ASAR ma działać w oparciu o wyodrębniony w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) ośrodek koordynacji, a lotnicze zespoły poszukiwawczo-ratownicze zapewni minister obrony narodowej. I tak, prezes PAŻP i Dowództwo Sił Powietrznych w MON mają oddelegować do nowej służby swoich pracowników i żołnierzy.”