Serwisy PANSA:

Tadeusz Grocholski Zastępcą Prezesa PAŻP ds. Żeglugi Powietrznej

Powołanie nastąpiło na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.Od lewej: wiceprezes PAŻP Paweł Młynarczyk, dyrektor generalna MIB Małgorzata Kuźma, wiceprezes PAŻP Tadeusz Grocholski oraz wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit, fot. MiB.***
Tadeusz Grocholski – Zastępca Prezesa PAŻP ds. Żeglugi Powietrznej, w Agencji Ruchu Lotniczego (później PAŻP) od 1981 roku. Kontroler ruchu lotniczego, magister inżynier zarządzania.W trakcie kariery zawodowej zajmował następujące stanowiska:• 2016 Koordynator Programu zapewnienia ciągłości służb żeglugi powietrznej w oparciu o rozwiązania infrastrukturalne,

• 2015 pełnomocnik – doradca Prezesa ds. tworzenia centrum zapasowego PAŻP,

• 2015 dyrektor Biura Służb Ruchu Lotniczego PAŻP,

• 2014 p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Służb Ruchu Lotniczego ds. Kontroli Obszaru i Zbliżania PAŻP,

• od 2010 Członek CETF (grupy CANSO-EASA), (CANSO),

• 2010 – 2014 Główny specjalista ds. ATM PAŻP,

• 2010 – do chwili obecnej Członek i wiceprzewodniczący Rulemaking Group ATM.004 (EASA), grupy roboczej zajmującej się transpozycją prawa lotniczego w SES,

• 2010 Przewodniczący Komitetu Sterującego Studium Wykonalności dla projektu Baltic FAB,

• 2008 – 2010 Główny specjalista ds. planów awaryjnych PAŻP,

• 2007 – 2008 Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju i Wdrożeń ds. Strategii PAŻP,

• 2006 – 2007 Dyrektor ds. Żeglugi Powietrznej – Zastępca Dyrektora ARL (PPL/ARL),

• 2004 – 2006 Główny specjalista ds. Służb i Inspekcji Ruchu Lotniczego (PPL/ARL),

• 2003 – 2005 członek zespołu wdrożeniowego systemu zarządzania jakością (PPL/ARL),

• 2000 – 2009 Przewodniczący Grupy ATM w Komitecie NATO Zarządzania Ruchem Lotniczym

(NATMC),

• 2000 – 2002 Zastępca Dyrektora ARL ds. przygotowania operacyjnego (PPL/ARL),

• 1999 – 2000 członek EUROCONTROL Handling Military Air Traffic Task Force,

• 1998 – 2002 członek Państwowej Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej (PLKE),

• 1998 – 2000 reprezentant Polski w Grupie ATM Komitetu NATO Zarządzania Ruchem Lotniczym (NATMC),

• 1997 – 1998 członek kierownictwa Projektu PATCHWORK (ARL/EUROCONTROL),

• 1996 – 2000 specjalista ds. zarządzania ruchem lotniczym (PPL/ARL),

• 1996 – 2003 członek Zespołu do zorganizowania jednolitego systemu zarządzania ruchem lotniczym (MTiGM/MON),

• 1995 członek Pilot Expert Group for HR Planning in ATC (EUROCONTROL),

• 1994 członek Expert Group for Technical Personnel Training EUROCONTROL),

• 1991 – 1996 kierownik Ośrodka Szkolenia Lotniczego (PPL/ARL),

• 1991 – 1996 egzaminator Państwowej Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej (PLKE),

• 1991 – 1996 członek komisji ds. badania incydentów lotniczych (PPL/PAŻP),

• 1988 – 1993 przewodniczący Komisji Technicznej Stowarzyszenia Polskich Kontrolerów Ruchu Lotniczego “POLATCA”.

Wybrane kursy i szkolenia:• Kurs kontroli ruchu lotniczego – Zarząd Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych,

Warszawa, 1981-82

• Area Radar Course – Ecole Nationale de l’Aviation Civile, Toulouse, France 1983

• ATC Systems Management Course – EER Systems Corp., Vienna, Virginia, USA; 1991

• British Council Know-How Fund Fellowship, UK, 1983

• Training Organization, Management and Financing – CAA College ot ATC, Bournemouth,

UK, 1993

• Organization, management & financing of ATC College -International Aeradio – Bailbrook

College, Bath, UK, 1993

• Routine Competency Checking Systems – CAA ATS Standards, Gatwick, UK, 1993

• Examination and Licensing – CAA ATS Standards, Gatwick, UK, 1993

• Organization of rescue service – Rescue Co-ordination Centre, Stavanger, Norway; 1994

• Management of Air Traffic Services – International Aviation Management Training

Institute, Montreal, Canada; 1996

• Management of Air Traffic Services – TASC and WM Associates (USA), 1996

• Project Management, Tendering, and Acquisition Management – TASC and WM Associates (USA), 1996

• Project Management Course – The Wenell Management and Swedish ATS Academy, 1997

• Zarządzanie w organizacji – MCS, 2011

• Contingency and Emergency Plans in Aviation – Flight Safety Foundation, 2011

• Zarządzanie procesowe (seria szkoleń) – Meritum, 2012

• Air Traffic Flow and Capacity Management – Eurocontrol, 2014

• Szkolenia z zakresu budowania zespołów i zarzadzania projektami.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...