Serwisy PANSA:
SŁUŻBA W INFORMACJI, INFORMACJA W SŁUŻBIE Dane i informacje lotnicze to jedne z niezbędnych składników lotnictwa. Oprócz statku powietrznego, przygotowanego lądowiska, niezbędnej infrastruktury lotniczej, podstawowych urządzeń łączności, kontroli ruchu lotniczego, to precyzyjna informacja o pogodzie, miejscu docelowym, czy możliwych ograniczeniach lub zagrożeniach była i jest niezbędna, żeby bezpiecznie wykonać lot. Informacje, które w początkowych latach...
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że AIM Polska stosując się do zaleceń ICAO (patrz: Electronic Bulletin EB021 – Request to limit information provided under the AIRAC system on 13 MAR 2020 due to the expansion of COVID-19) ograniczy do minimum ilość publikowanych zmian. W kolejnym cyklu AIRAC ukażą się dane, które dawcy uznali za niezbędne...

Szukaj...