Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Testy Flight Transmission Analyser (FTA) w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

W ramach prowadzonej przez CRCO Drugiej Fazy Prób Kompletności Danych omawiano problem zapewniania pełnych i poprawnych danych źródłowych wykorzystywanych przez CRCO na potrzeby naliczania opłat za usługi nawigacji trasowej. Weryfikacja ma na celu potwierdzenie spójności informacji przekazywanych przez PAŻP, jak również przez Biura Opłat Trasowych innych państw członkowskich, do CRCO, z danymi operacyjnymi, którymi dysponuje Network Manager.W inicjatywie weryfikacji kompletności danych operacyjnych wykorzystywana jest stworzona przez DFS aplikacja FTA (Flight Transmission Analyser). PAŻP aktywnie uczestniczy w testach i pracach rozwojowych dotyczących tego narzędzia przed jego wdrożeniem operacyjnym, wnosząc tym samym polski wkład w proces doskonalenia funkcjonowania wielostronnego systemu opłat trasowych. CRCO przewiduje, że aplikacja FTA zostanie udostępniona wszystkim zainteresowanym podmiotom w 2019 roku.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...