Umowa na Studium Wykonalności dla Baltic FAB podpisana

Studium będzie zawierało operacyjne i ekonomiczne uzasadnienie na potrzeby procesu ustanawiania i rozwoju Baltic FAB-u w świetle wymogów Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES). Zostanie ono przygotowane przez Wykonawcę: Helios Technology Limited we współpracy z Ernst &Young Corporate Finance sp. z o.o., wyłonionego w postępowaniu o zamówienie publiczne.Koszt całkowity Studium wynosi 1 250 000,00 euro, przy czym połowa tej kwoty jest finansowana w ramach funduszu transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T (Trans-European Network-Transport) w dziedzinie Zarządzanie Ruchem Lotniczym/Funkcjonalne Bloki Przestrzeni Powietrznej (Air Traffic Management/Functional Airspace Blocks).Łączna kontrolowana przestrzeń powietrzna projektowanego Baltic FAB to 409 tysięcy km2, w tym:

Rejon Informacji Powietrznej (FIR) Warszawa 334 000 km2

Rejon Informacji Powietrznej (FIR) Wilno 75 338 km2

Komunikat prasowy

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast