Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Umowa na system MLAT dla Portu Lotniczego im. F. Chopina podpisana

Dnia 24 lipca 2018 roku podpisano umowę na dostawę i instalację systemu MLAT w porcie lotniczym im. Fryderyka Chopina. Wykonawca, konsorcjum firm GISS oraz ERA, wyłoniony został w drodze przetargu. Czas realizacji umowy przewidziany jest na 14 miesięcy.System będzie zapewniał zobrazowanie radiolokacyjne MODE-S z lotniska Warszawa Okęcie oraz dodatkowo sygnał z ADS-B. Będzie to już drugi po WAM Gdańsk system multilateralny w PAŻP, jednak pierwszy pracujący na potrzeby kontroli lotniska. MLAT na warszawskim Okęciu powstaje w ścisłej współpracy z Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina. Stanowi kolejny i niezbędny krok w kierunku uruchomienia w Warszawie zaawansowanego systemu kontroli i kierowania ruchem w polu manewrowym lotniska (A-SMGCS), którego użytkowanie podnosi poziom bezpieczeństwa operacji lotniczych oraz zwiększa możliwości operacyjne lotniska w warunkach ograniczonej widzialności. Tym samym zredukowana zostanie liczba samolotów przekierowywanych z warszawskiego lotniska do innych portów lotniczych ze względu na niekorzystne warunki pogodowe.Multilateracja (MLAT) jest jedną z metod Co-operative Independent Surveillance, czyli dokładnego określenia położenia samolotów, pojazdów lub nadajników stacjonarnych. Oznacza to, że do działania systemu niezbędny jest współpracujący z systemem transponder zainstalowany w samolocie czy pojeździe i odpowiadający na zapytania z MLAT.Określenie położenia polega na pomiarze różnicy czasowej nadejścia sygnału z transpondera do trzech lub więcej lokalizacji odbiorczych. Na podstawie zarejestrowanych czasów odbioru sygnału oraz znając dokładną pozycje odbiorników można określić położenie obiektu nadającego sygnał.Dokładność pomiaru zależy od położenia obiektu względem układu odbiorników. Stąd też oczekiwania względem dokładności w różnych strefach determinują niezbędny rozkład anten odbiorczych w terenie objętym działaniem systemu.

Systemy multilateralne (MLAT) możemy podzielić na dwie kategorie:• LAM (Local Area Multilateration ) – system projektowany na potrzeby kontroli lotniska

• WAM (Wide Area Multilateration) – system projektowany na potrzeby kontroli zbliżania i obszaru.Często w obu kategoriach stosowane są te same urządzenia oraz oprogramowanie. Różnice polegają na gęstości posadowienia urządzeń nadawczych i odbiorczych, która zależy od przeznaczenia systemu, a co za tym idzie, oczekiwanej dokładności i obszaru pokrycia sygnałem.
Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...