Serwisy PANSA:

Umowa PAŻP z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Na mocy podpisanej umowy, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych objęło ochroną ubezpieczeniową zakres prowadzonej przez PAŻP działalności oraz posiadanego mienia. Umowa obejmuje m.in. szeroki zakres polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, w tym w szczególności związanej z zapewnieniem służb ruchu lotniczego oraz innych służb żeglugi powietrznej, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego a także ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie AC/NNW/Assistance floty samochodowej będącej w posiadaniu Agencji.Dzięki podpisanej umowie Agencja uzyskała możliwość obniżenia kosztów ubezpieczeń, lepszego dopasowania oferty do własnych potrzeb, lepszego zarządzanie ryzykiem a także skrócenie czasu zawierania umów ubezpieczeniowych.Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego oraz floty samochodowej w zakresie OC/AC/NNW/Assitance.Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...