Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Uruchomienie filii Ośrodka Szkolenia Personelu ATS w OKRL Poznań

W OKRL Poznań rusza certyfikowany podmiot szkoleniowy. Urząd Lotnictwa Cywilnego zatwierdził tamtejszą filię Ośrodka Szkolenia Personelu ATS jako spełniającą wymogi Part ATCO.OR załącznika III do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/340.

Jak podkreśla dyrektor Biura Szkoleń PAŻP, filia Ośrodka Szkolenia Personelu ATS w Poznaniu wpłynie korzystnie na procesy szkoleniowe realizowane przez Biuro Szkoleń Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. – Takie rozwiązanie pozwoli nam sprawniej i efektywniej kosztowo organizować szkolenia przy zachowaniu ich najwyższej jakości – powiedział Robert Ochwat.

Oddział terenowy Ośrodka Szkolenia w Poznaniu został wyposażony w symulator TWR oraz symulator radarowy i umożliwia prowadzenie szkoleń Rating ADI/APP/APS, szkoleń odświeżających dla kontrolerów ruchu lotniczego TWR oraz szeregu innych szkoleń uzupełniających. Ośrodek Szkolenia w Poznaniu z uwagi na swą lokalizację, korzystnie wpłynie na organizację szkoleń dla personelu operacyjnego zachodniej Polski tj.: TWR Poznań, Wrocław, Zielona Góra, Szczecin i Bydgoszcz oraz APP Poznań/Wrocław.

Dodatkowo lokalny serwer zawiera pełne spectrum bazy ćwiczeń dla wszystkich TWR w kraju, co umożliwia elastyczną realizację szkoleń dla innych jednostek w zależności od potrzeb. Platforma symulatorowa MicroNav Best Ośrodka w Poznaniu została skonfigurowana do realizacji ćwiczeń przez operatorów (pseudopilotów) bezpośrednio w Poznaniu, jak również z Warszawy z wykorzystaniem łącza światłowodowego.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...