Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował Białą Księgę dla OLT Express Regional sp. z o.o., OLT Express Poland Sp. z o.o.

Treść Białej Księgi przedstawiamy w załączeniu.Informacja dostępna jest również na stronie ULC: www.ulc.gov.pl