Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Urządzenie ILS33 GP na stołecznym lotnisku jest sprawne. Zakłócenia zewnętrzne spowodowały jedynie obniżenie jego kategorii.Na podkreślenie zasługuję to, że stan techniczny urządzenia ILS, był poddany monitoringowi prowadzonemu w trybie non-stop, zarówno przez służby techniczne jak i operacyjne.Urządzenia było i jest w ciągłej sprawności technicznej. W okresie 23-29 grudnia.2008 nie odnotowano żadnych meldunków załóg statków powietrznych (komunikacyjnych) o jakichkolwiek trudnościach i czy problemach podczas podejścia do lądowania z wykorzystaniem ILS GP RWY33.We wspomnianym okresie nie występowały warunki pogodowe uzasadniające korzystanie z urządzeń nawigacyjnych kategorii wyższej.Do dziś ILS jest sprawny. Pracuje w kategorii pierwszej. Prace specjalistów PAŻP skupione są na identyfikacji i usuwaniu zewnętrznych zakłóceń.Grzegorz Hlebowicz

Rzecznik Prasowy PAŻP

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...