Serwisy PANSA:

Uzgadnianie lokalizacji przeszkód lotniczych tymczasowych i ruchomych (dźwigów)

Zgodnie z art. 87 ust. 4 Prawa lotniczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.) wszystkie obiekty stałe o charakterze tymczasowym oraz ruchome (generalnie dźwigi) stanowiące w świetle odrębnych przepisów przeszkody lotnicze (czyli przebijające powierzchnie ograniczające przeszkody wyznaczone dla lotnisk w Polsce), muszą – przed ich posadowieniem – być uzgodnione przez zarządzającego danym lotniskiem oraz instytucję zapewniającą służbę ruchu lotniczego – o ile taka służba funkcjonuje na danym lotnisku.Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest instytucją zapewniającą służby ruchu lotniczego na 15 lotniskach w Polsce, w związku z tym posadowienie przeszkód lotniczych stałych o charakterze tymczasowym oraz ruchomych w rejonach tych lotnisk (w granicach powierzchni ograniczających przeszkody dla tych lotnisk) podlega uzgodnieniu z PAŻP.Dotyczy to następujących lotnisk:1. BYDGOSZCZ (EPBY)

2. GDAŃSK im. LECHA WAŁĘSY (EPGD)

3. KRAKÓW/BALICE (EPKK)

4. KATOWICE-Pyrzowice (EPKT)

5. LUBLIN (EPLB)

6. ŁÓDŹ-LUBLINEK (EPLL)

7. WARSZAWA/MODLIN (EPMO)

8. POZNAŃ/ŁAWICA (EPPO)

9. RADOM-SADKÓW (EPRA)

10. RZESZÓW-JASIONKA (EPRZ)

11. SZCZECIN-GOLENIÓW (EPSC)

12. OLSZTYN-MAZURY (EPSY)

13. CHOPINA w WARSZAWIE (EPWA)

14. WROCŁAW-STRACHOWICE (EPWR)

15. ZIELONA GÓRA/BABIMOST (EPZG)Wnioski o uzgodnienie obiektów stałych o charakterze czasowym lub obiektów ruchomych przekraczających swą wysokością wysokość wyznaczoną przez powierzchnie ograniczające przeszkody w rejonach innych lotnisk niż wymienione powyżej, jako bezpodstawne, nie będą przez PAŻP rozpatrywane.Wnioski o uzgodnienie posadowienia przeszkód lotniczych stałych o charakterze tymczasowym oraz ruchomych (generalnie dźwigów) w rejonach lotnisk wymienionych powyżej należy kierować na adres:Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

ul. Wieżowa 8

02-147 WarszawaWniosek powinien zawierać dane i informacje niezbędne do prawidłowego i terminowego jej rozpatrzenia, to jest:1) określenie danych wnioskodawcy planującego posadowienie przeszkód lotniczych stałych o charakterze tymczasowym oraz ruchomych w rejonach lotnisk, jego adres, numer telefonu, numer faksu;2) określenie rodzaju obiektu, w szczególności: dźwig stacjonarny lub samochodowy itp.;3) planowaną lokalizację obiektu, określoną za pomocą współrzędnych geograficznych według Światowego Systemu Geodezyjnego WGS-84, z dokładnością do 1/10 sekundy w formacie: DD°MM’SS.S”N, DDD°MM’SS.S”E;4) mapę w dowolnej skali, z zaznaczeniem lokalizacji planowanego obiektu;5) wysokość maksymalną obiektu powyżej poziomu terenu, z dokładnością co najmniej do pół metra;6) wysokość wzniesienia terenu w miejscu planowanego posadowienia obiektu, w odniesieniu do poziomu morza, z dokładnością do co najmniej pół metra;7) przewidywany termin posadowienia obiektu oraz jego likwidacji (planowany czas pracy).W celu utrzymania właściwej jakości i poprawności danych uzgadnianych obiektów zarówno współrzędne geograficzne WGS-84 (lokalizacja pozioma) jak i wysokości obiektu oraz rzędna terenu (wartości pionowe) powinny być potwierdzone przez uprawnionego geodetę.W celu niezakłóconej realizacji posadawiania obiektów tymczasowych w rejonach lotnisk informacje wymienione powyżej powinny być dostarczone do PAŻP z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy rozpatrzenie wniosku będzie wymagało dodatkowych informacji, wnioskodawca zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia złożonego wniosku.Uzgodnienie uzyskane od PAŻP nie zwalnia wnioskującego od uzyskania niezależnego uzgodnienia od zarządzającego lotniskiem – zgodnie z zapisami art. 87 ust. 4 ustawy Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...