Wdrożenie procedur podejścia EGNOS LPV200 (CATI) w FIR Warszawa

Na drogach startowych instrumentalnych nieprecyzyjnych, wymogiem obniżenia wysokości decyzji poniżej 250ft (analogicznie jak do podejść precyzyjnych ILS w cat. I) jest dostępność m.in. wymaganej infrastruktury takiej jak światła drogi startowej. Dostosowanie drogi startowej do wymogów drogi startowej instrumentalnej precyzyjnej likwiduje to ograniczenie, pozwalając na operacje lotnicze z wysokością decyzji nie niższą niż 200ft.Tym samym podejścia RNAV (GNSS) w Polsce obejmują swoim zakresem:– LNAV – z prowadzeniem poziomym, opartych o GPS ze wspomaganiem ABAS (NPA 2D);

– LNAV/VNAV – z prowadzeniem poziomym i pionowym, opartych o GPS ze wspomaganiem ABAS oraz sprzężonym wysokościomierzem barometrycznym (APV 3D);

– LPV – z prowadzeniem poziomym i pionowym, opartych o GPS ze wspomaganiem SBAS EGNOS (APV 3D).Polska dołączy do wąskiego grona państw, gdzie tego typu procedury podejścia do lądowania zostały systemowo wdrożone operacyjnie na znaczącej większości lotnisk kontrolowanych występujących w FIR danego kraju.Procedury podejścia z minimami LPV200 zostały opublikowane w AIP Polska na mapach IAC (Instrument Approach Chart) typu RNAV (GNSS) na 12 z 15 lotnisk kontrolowanych w Polsce.Na pozostałych 3 lotniskach kontrolowanych (Poznań/Ławica, Radom/Sadków i Zielona Góra/Babimost), ze względu na trwające modyfikacje istniejących procedur wdrożenie zostaną w ciągu najbliższych 18 miesięcy.