Wielkość twojej gry nie zależy od tego jak duży jesteś

Podczas EURO 2012 obsłużyliśmy znacznie wyższy niż zwykle ruch lotniczy, poprawiając jednocześnie wskaźniki jakości usług (opóźnienia) uzyskane w czerwcu ubiegłego roku. Dokonaliśmy tego odpowiednio wykorzystując inwestycje, ale przede wszystkim w sposób przemyślany gospodarując zasobami, jakimi dysponujemy w PAŻP.Szczególne podziękowania należą się personelowi operacyjnemu, pracującemu na TWR lotnisk w miastach-gospodarzy, APP i ACC oraz personelowi technicznemu CNS, a także specjalistom odpowiedzialnym za reorganizację przestrzeni powietrznej oraz współpracę i uzgodnienia z instytucjami państwowymi.Podziękowania należą się moim współpracownikom, którzy nie zwątpili w nasze możliwości i kompetencje, konsekwentnie realizując postawione zadania i pracując zespołowo na ten doskonały wynik.Jako pointę proszę potraktować recenzję naszych działań zawartą w artykule Jonathana Wall zatytułowanym Beautiful people serving the beautiful game.„Wielkość twojej gry nie zależy od tego jak duży jesteś. Po raz pierwszy zespoły ekspertów ACC, specjalistów od zarządzania ruchem lotniczym przybyły z różnych stron po to by wymieniając się swoją wiedzą i bogatymi umiejętnościami, sprostać wyzwaniu. Ogromny entuzjazm występujący po obu eksperckich stronach był zaraźliwy – udzielał się wszystkim. Ich wkład w powodzenie turnieju Euro 2012 jest bezsprzeczny.

Oni dodali nowych treści wartościom które popularyzował piłkarski turniej: duch zespołu, wsparcie, szacunek, wydajność i … radość!Krzysztof Banaszek,

Prezes PAŻPSprawozdanie z wykonanych zadań w okresie grudzień 2011 – 1 lipiec 2012 r.