Wizyta Dyrektora Generalnego EUROCONTROL w PAŻP

Podczas spotkania, połączonego z prezentacją zmodernizowanej sali operacyjnej, omówiono najważniejsze kwestie dotyczące działalności operacyjnej Agencji oraz wyzwań stojących przed PAŻP w zakresie jej funkcjonowania w ramach Jednolitej Przestrzeni Europejskiej – Single European Sky (SES).



Dyrektor Generalny EUROCONTROL przekazał podziękowania za zaangażowanie i wkład pracy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na rzecz kształtowania systemu wspólnej paneuropejskiej przestrzeni powietrznej.



W toku dyskusji Prezes PAŻP potwierdził olbrzymie znaczenie inicjatywy Jednolitej Przestrzeni Europejskiej dla krajów UE, która zmierza do zmniejszenia defragmentacji i ograniczeń w przepustowości przestrzeni powietrznej oraz zwiększenia wydolności służb żeglugi powietrznej na poziomie ogólnoeuropejskim.



Przedmiotem rozmów były także kwestie udziału Agencji w projektach Centralised Services (CS) oraz możliwości świadczenia przez EUROCONTROL usług związanych z opłatami portowymi czy wdrażaniem zmian w systemach zarządzania ruchem lotniczym.



Prezes Krzysztof Kapis wyraził zainteresowanie dalszym, aktywnym udziałem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w pracach systemowych związanych z określaniem przyszłości europejskiej przestrzeni powietrznej, a także współpracy z EUROCONTROL w projektach Centralised Services.



Prezes PAŻP zaprezentował plany rozwoju Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dotyczące działalności operacyjnej i pozaoperacyjnej, między innymi w zakresie dalszej modernizacji systemu zarządzania przestrzenią powietrzną oraz realizacji projektów rozwojowo – badawczych w ramach uczestnictwa we wspólnej inicjatywie SESAR Joint Undertaking.

Wizyta Dyrektora Generalnego EUROCONTROL była także okazją do bezpośredniego spotkania z przedstawicielami Związków Zawodowych Kontrolerów Ruchu Lotniczego.