Serwisy PANSA:

Wspólny komunikat kierownictwa PAŻP i zarządu ZZKRL

W listopadzie 2021 r. wprowadzono w PAŻP nowy regulamin wynagradzania zmieniający obowiązujące przez 10 lat zasady. Nowy Regulamin uzyskał poparcie 2 reprezentatywnych związków zawodowych – Związku Zawodowego Pracowników Technicznych PAŻP i kontrolerskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Służb Ruchu Lotniczego, a także Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” nr 3237 w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Związku Zawodowego Pracowników PAŻP.

Kontrolerzy z Warszawy zrzeszeni w Związku Zawodowym Kontrolerów Ruchu Lotniczego nie zgadzają się na zaproponowane przez PAŻP warunki wynagradzania. 44 osoby złożyły wypowiedzenia bądź oświadczenia woli o nieprzyjęciu nowych warunków pracy i płacy w grudniu, kolejnych ponad 130. kontrolerów – w styczniu. Od grudnia 2021 roku trwa spór zbiorowy i regularny dialog ze strona związkową. Dialog ten kontynuuje nowa Prezes Anita Oleksiak, która swoją funkcję objęła wczoraj (31.03.2022 r.).

W efekcie podjętych niezwłocznie negocjacji, w ramach budowania zaufania i dobrej współpracy, Zarząd ZZKRL zgodził się przedłużyć okres wypowiedzeń zmieniających 15 z 44 osób do 8 kwietnia 2022 r. do godziny 24.00. Pozostałe 29 osób definitywnie rozwiązało umowy z PAŻP. Kierownictwo PAŻP oraz ZZKRL mają nadzieję na konstruktywny dialog podczas dalszych negocjacji, do których przystąpią 4 kwietnia 2022 r.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...