Serwisy PANSA:

Współpraca PAŻP i AON w obszarze żeglugi powietrznej

Pod treścią dokumentu podpis złożyli rektor-komendant AON gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek i prezes PAŻP dr Krzysztof Banaszek.Porozumienie określa relacje obu instytucji w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz szeroko rozumianego wspierania i propagowania edukacji z zakresu żeglugi powietrznej. Szczegółowo współpraca obejmować będzie m.in. wspólne badania w obszarze zarządzania przestrzenią powietrzną, powoływanie wspólnych zespołów zadaniowych do realizacji projektów badawczych, współorganizację lub uczestnictwo w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych, wspólne publikacje w periodykach naukowych, prowadzenie szkoleń i konsultacji w zakresie żeglugi powietrznej, organizowanie praktyk studenckich oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.Źródło:

http://www.aon.edu.pl/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...