Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Współpraca PAŻP i Oro Navigacija we wdrażaniu programu Baltic FAB

Przedstawiciele PAŻP 13 i 14 listopada 2010 r. wzięli również udział w Dniach Kultury Polskiej w Wilnie. Była to jedna z największych i zarazem najbardziej wszechstronnych prezentacji polskich osiągnięć artystycznych i kulturalnych roku. Z tej okazji organizatorzy przygotowali bogaty program artystyczny.Obie instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej (ANSPs) posiadają zasoby, które mogą być wspólnie wykorzystane w zakresie wzmacniania współpracy regionalnej w kontekście budowy Baltic FAB. PAŻP może w szczególności wykorzystać doświadczenia litewskie m.in. w zakresie ograniczania opóźnień lotniczych oraz zmniejszenia deficytu służb operacyjnych.Łączna kontrolowana przestrzeń powietrzna projektowanego Baltic FAB to 409 tysięcy km2, w tym:

– Rejon Informacji Powietrznej (FIR) Warszawa 334 000 km2

– Rejon Informacji Powietrznej (FIR) Wilno 75 338 km2.Głównym celem utworzenia FAB w Europie jest osiągnięcie maksymalnej pojemności i wydajności sieci zarządzania ruchem lotniczym, skrócenia długości tras lotniczych – z czym wiąże się oszczędność paliwa lotniczego oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i poprawy efektywności kosztowej instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej. Państwa członkowskie UE są zobowiązane do utworzenia FAB-ów najpóźniej do 4 grudnia 2012 roku.Notatka prasowa

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...