Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Zacieśnienie współpracy między PAŻP a Kazaeronawigacją

Rosnące wykorzystanie bezzałogowców w gospodarce dało też asumpt do podjęcia w ramach Forum konsultacji i rozmów pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej (PAŻP) z kazachstańską agencją ruchu lotniczego – Kazaeronawigacją, o rozwoju lotnictwa bezzałogowego i jego bezpieczeństwie. W rozmowach uczestniczą przedstawiciele kierownictwa PAŻP, z prezesem Agencji Panem Januszem Niedzielą na czele.Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podzieliła się ze stroną kazachstańską swoimi doświadczeniami związanymi z zarządzaniem przestrzenią powietrzną oraz operacjami bezzałogowych statków powietrznych, jak również integracją ruchu bezzałogowego z ruchem załogowym.Biorąc pod uwagę rozwiązania systemowe, prawodawstwo wewnętrzne oraz liczbę wydawanych licencji do wykonywania lotów bezzałogowych w Polsce, Polska jest jednym z czołowych państw europejskich przeprowadzających proces integracji lotów bezzałogowych statków powietrznych z obowiązującymi przepisami ATM.W rezultacie rozmów podczas Forum Gospodarczego, reprezentujący PAŻP Prezes Janusz Niedziela oraz reprezentujący Kazaeronavigatsia p.o. Dyrektora Generalnego Kazaeronavigatsia Pan Faat Bogdaszkin Faritowicz podpisali list intencyjny o współpracy w rozwoju rozwiązań UTM. Podpisanie listu intencyjnego miało miejsce podczas uroczystej ceremonii zawarcia dwustronnych polsko-kazachstańskich porozumień gospodarczych.Wdrożenie systemów monitorowania z wykorzystaniem dronów i analizy danych pochodzących z monitorowania do szerokiego zastosowania w gospodarce, stanowi też przedmiot jednego z flagowych programów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju (Żwirko i Wigura), koordynowanego przez Polski Fundusz Rozwoju, w którym Polska Agencja Żeglugi Powietrznej bierze aktywny udział. Rozwój U-Space i infrastruktury umożliwiającej wykonywanie lotów bezzałogowych jest jednym z głównych filarów tego programu.Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze zorganizowane zostało wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju, Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIZ), Ambasadę Republiki Kazachstanu w Polsce oraz Kaznex Invest, przy wsparciu Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej.Polsko Kazachskie Forum Gospodarcze odbywa się w trakcie wizyty w Kazachstanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz przedstawicieli rządu RP, w tym Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...