Serwisy PANSA:

Zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej w dniach 5-7 lipca br. Wizyta Prezydenta USA Donalda Trumpa oraz Szczyt Trójmorza

1. Rejon Ograniczeń Lotów – Warszawa

Termin: Od 2017-07-05 godz. 00.01 UTC do 2017-07-07 godz. 23.59 UTC.EA 200

Granice poziome (WGS 84)
:

Koło o promieniu 55 km i środku w punkcie o współrzędnych: 52°14′34″N 021°00′57″E

Granice pionowe:

Górna granica: FL 095

Dolna granica: GNDW rejonie ograniczeń obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów.

Loty zwolnione z zakazu wykonywania lotów:

a) loty IFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej do/z lotniska EPWA i lotniska EPMO

– tylko loty handlowe (loty rozkładowe i nierozkładowe lotnictwa komunikacyjnego oraz loty CARGO)

b) loty o statusie: HEAD, STATE, SAR, HOSP;

c) loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR);

d) loty na hasło GARDA;

e) loty przeciwpożarowe (FFR);

f) loty lotnictwa państwowego z wyłączeniem lotów państwowych bezzałogowych statków powietrznych.Dowódca załogi statku powietrznego (lub organizator lotu) wykonujący lot

o statusie: HEAD, STATE, SAR, HOSP, FFR lot LPR, lot na hasło GARDA, państwowym statkiem powietrznym przez aktywny rejon ograniczeń lotów ma obowiązek niezwłocznie powiadomić przed planowanym lotem Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, tel.: +48 261 828 202/220.

Załogi statków powietrznych wykonujące loty wewnątrz rejonu ograniczeń mają obowiązek utrzymywać dwustronną łączność radiową z właściwym organem ATS dla danej przestrzeni powietrznej.

Zabrania się składania planów lotów z powietrza na wlot w rejon ograniczeń.

Zabrania się umieszczania lotniska EPWA w FPL jako lotniska zapasowego.

Inne loty w rejonie ograniczeń możliwe jedynie za zgodą Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcy Komponentu Powietrznego po uprzednim złożeniu wniosku nie później niż 24 godziny przed planowanym lotem:

tel.: +48 261 828 144/727; faks: +48 261 828 467; email: cop.dkp@ron.mil.pl2. Rejon Ograniczeń Lotów – Warszawa

Termin: Od 2017-07-05 godz. 00.01 UTC do 2017-07-07 godz. 23.59 UTC.EA 201

Granice poziome (WGS 84)
:

Koło o promieniu 5 km i środku w punkcie o współrzędnych: 52°14′34″N 021°00′57″E

Granice pionowe:

Górna granica: 2000 ft AMSL

Dolna granica: GNDW rejonie ograniczeń obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów.

Loty zwolnione z zakazu wykonywania lotów:

a) loty IFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej do/z lotniska EPWA – tylko loty handlowe (loty rozkładowe i nierozkładowe lotnictwa komunikacyjnego oraz loty CARGO)

b) loty o statusie: HEAD, SAR, HOSP;

c) loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR);

d) loty na hasło GARDA;

e) loty przeciwpożarowe (FFR);

f) loty lotnictwa państwowego z wyłączeniem lotów państwowych bezzałogowych statków powietrznych.Dowódca załogi statku powietrznego (lub organizator lotu) wykonujący lot

o statusie: HEAD, SAR, HOSP, FFR, lot LPR, lot na hasło GARDA, państwowym statkiem powietrznym przez aktywny rejon ograniczeń ma obowiązek niezwłocznie powiadomić przed planowanym lotem Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, tel.: +48 261 828 202/220

Załogi statków powietrznych wykonujące loty wewnątrz rejonu ograniczeń mają obowiązek utrzymywać dwustronną łączność radiową z właściwym organem ATS dla danej przestrzeni powietrznej.

Zabrania się składania planów lotów z powietrza na wlot w rejon ograniczeń.

Zabrania się umieszczania lotniska EPWA w FPL jako lotniska zapasowego.Inne loty w rejonie ograniczeń możliwe jedynie za zgodą Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcy Komponentu Powietrznego po uprzednim złożeniu wniosku nie później niż 24 godziny przed planowanym lotem:

tel.: +48 261 828 144/727; faks: +48 261 828 467; email: cop.dkp@ron.mil.plWARUNKI UZYSKANIA ZGODY DOWÓDZTWA OPERACYJNEGO RODZAJU SIŁ ZBROJNYCH (DORSZ) NA INNE LOTY NIŻ DOPUSZCZONE W REJONACH OGRANICZEŃInne loty w rejonie ograniczeń możliwe jedynie za zgodą Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcy Komponentu Powietrznego po uprzednim złożeniu wniosku nie później niż 24 godziny przed planowanym lotem:

tel.: +48 261 828 144/727;

faks: +48 261 828 467;

email: cop.dkp@ron.mil.pl

Wniosek powinien zawierać:

• typ statku powietrznego, znak wywoławczy, numer rejestracyjny;

• cel przelotu;

• lotnisko startu i lotnisko lądowania;

• data, czas startu i lądowania (UTC);

• skład załogi oraz lista pasażerów;

• telefon kontaktowy do dowódcy załogi.

Dowódca załogi statku powietrznego po uzyskaniu zgody na wlot w rejon ograniczeń, bez względu na klasę przestrzeni w której lot będzie wykonany, zobowiązany jest do:

• złożenia planu lotu (FPL) oraz wpisania w polu nr 18 numeru zgody na wlot

do rejonu ograniczeń lotów (EA) otrzymanej z Centrum Operacji Powietrznych

– Dowództwo Komponentu Powietrznego.

• Dowódca załogi statku powietrznego ma obowiązek nie później niż 3 godziny przed planowanym lotem powiadomić telefonicznie Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego, tel.: +48 261 828 202/220.

• załogi statków powietrznych mają obowiązek utrzymywać dwustronną łączność radiową z odpowiednią służbą ATS.

• zabrania się składania planu lotu z powietrza na wlot w rejon ograniczeń lotów.

• zabrania się umieszczania w planie lotów lotniska EPWA jako lotniska zapasowego.

• Dowódca załogi statku powietrznego (lub organizator lotu) wykonujący lot

o statusie: HEAD, STATE, SAR, HOSP, FFR lot LPR, lot na hasło GARDA, lot państwowym statkiem powietrznym przez aktywny rejon ograniczeń lotów (EA 200) ma obowiązek niezwłocznie powiadomić przed planowanym lotem Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, tel.: +48 261 828 202/220.Loty państwowych Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) w rejonie ograniczeń możliwe jedynie za zgodą Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcy Komponentu Powietrznego po uprzednim złożeniu wniosku z 72 godzinnym wyprzedzeniem przed planowanym lotem.

tel.: +48 261 828 144/727;

faks: +48 261 828 467;

email: cop.dkp@ron.mil.pl

Wniosek powinien zawierać:

• typ BSP, znak wywoławczy, numer rejestracyjny;

• cel przelotu;

• miejsce startu i miejsce lądowania;

• data, czas startu i lądowania (UTC);

• imię i nazwisko operatora BSP oraz przydział służbowy;

• telefon kontaktowy do operatora BSP.

Loty państwowych Bezzałogowych Statków Powietrznych w rejonie ograniczeń mogą odbywać się tylko w warunkach VLOS zgodnie z obowiązującymi przepisami, dodatkowo loty w przestrzeni kontrolowanej (CTR) na warunkach określonych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP) po przesłaniu wniosku z 72 godzinnym wyprzedzeniem przed planowanym lotem – formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.pansa.pl. – zakładka OPS – formularze zgłoszSzczegóły ograniczeń – Załącznik 1

Zobrazowanie ograniczeń – Załącznik 2a i Załącznik 2b

Wniosek do DORSZ o wydanie zgody na wlot do rejonu ograniczeń – Załącznik 3

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...