Złota odznaka członkowska PAŻP w IFISA

Seminarium IFISA 2019 pozwoliło członkom na zapoznanie się ze zmianami w przepisach europejskich dotyczących zapewniania służb ruchu lotniczego oraz operacji bezzałogowych, omówienie wpływu zmęczenia i stresu na personel lotniczy czy rozwiązań w zakresie koordynacji operacji bezzałogowych. Wyniki prac grupy roboczej w zakresie szkolenia i licencjonowania personelu FIS/AFIS przedstawił przedstawiciel PAŻP, Kierownik FIS Kraków Sławomir Bałazy.IFISA usprawnia działanie i zacieśnia współpracę między służbami informacji powietrznej różnych krajów. Wśród głównych celów IFISA wymienić należy standaryzację międzynarodowych przepisów dotyczących FIS, promocja bezpieczeństwa, wydajności i efektywności w zakresie służb ruchu lotniczego, promowanie wysokiego poziomu wiedzy i profesjonalizmu wśród informatorów FIS oraz bliską współpracę z najważniejszymi zagranicznymi interesariuszami – jak ICAO, EASA czy organy zapewniające służby żeglugi powietrznej.Dla należącej do IFISA od 2015 roku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej pierwsze cztery lata uczestnictwa były bardzo aktywne. W tym czasie przedstawiciele PAŻP byli wybierani do Zarządu IFISA, uczestniczyli w międzynarodowych warsztatach i grupach roboczych, mieli też aktywny wpływ na tworzenie legislacji ustalającej wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym w zakresie służby informacji powietrznej. Ich aktywność była doceniana i nagradzana. W 2017 roku Polska Agencja Żeglugi Powietrznej była organizatorem Seminarium IFISA w Warszawie. Rok później, w norweskim Bodo, przedstawiciele PAŻP zademonstrowali Organizacji projekt systemu zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych – PANSA UTM.Obecnie PAŻP uczestniczy w grupach roboczych dotyczących między innymi operacji bezzałogowych statków powietrznych i wież zdalnych. Wszystkie spotkania i działania Agencji w ramach IFISA pozwalają na wymianę doświadczeń i śledzenie trendów rozwojowych w zakresie technicznym i operacyjnym u międzynarodowych partnerów, a także prezentację własnych produktów i rozwiązań technologicznych.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast