Serwisy PANSA:

Zostań Kontrolerem Ruchu Lotniczego!

Osoby, które zostaną zakwalifikowane na kurs, czeka blisko 2 lata jedynych w swoim rodzaju, wyjątkowych „studiów” lotniczych. To zasób wiedzy i umiejętności, które można nabyć wyłącznie w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Rozpoczęcie kursu oznacza automatycznie nawiązanie stosunku pracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Umowa o pracę jest umową na czas określony zawieraną na czas trwania szkolenia.Jak wygląda szkolenie?
Pierwszym etapem jest szkolenie podstawowe, składające się głównie z zajęć teoretycznych. Podczas tej części kursant opanuje wiedzę z zakresu prawa lotniczego, meteorologii, przepisów ruchu lotniczego, nawigacji, osiągów statków powietrznych i innych przedmiotów – słowem wiedzę o lotnictwie, w dawce i natężeniu pozwalającym na późniejsze rozpoczęcie etapu nauki na symulatorze. Po zakończeniu szkolenia podstawowego następuje podział kursantów na poszczególne rodzaje służby lotniczej.

Badając predyspozycje i umiejętności, kursanci kierowani są na szkolenia w zakresie radarowych służb kontroli obszaru, zbliżania lub proceduralnej kontroli lotniska. Decyzja o przydziale do konkretnej służby podejmowana jest na podstawie wyników szkolenia podstawowego. Kandydat musi być gotowy do podjęcia pracy w wybranym przez Pracodawcę organie.

W trakcie trwania kolejnego etapu szkolenia do uprawnienia kursanci zdobywają wiedzę w zakresie dedykowanej służby. Zakończenie tej części nauki pozwala w końcu na rozpoczęcie szkolenia praktycznego na symulatorze.

Podczas całego szkolenia skrupulatnie sprawdzana jest odporność na stres, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i pracy w zespole. Szkolenie praktyczne na symulatorze kończy się egzaminem, po którym kursant zdobywa licencję praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego (S-ATCL – Student-Air Traffic Controller Licence), uprawniającą do podjęcia praktyki na stanowisku operacyjnym tj. w żywym ruchu pod nadzorem instruktora. Ostatni etap szkolenia odbywa się w docelowym miejscu pracy kursanta i trwa nie krócej niż 10 miesięcy.

Szkolenie kończy sprawdzenie wiedzy i umiejętności nabytych podczas całego okresu nauki. Sprawdzenie to ma charakter egzaminu państwowego, na podstawie którego wydawana jest licencja Kontrolera Ruchu Lotniczego uprawniająca do samodzielnego pełnienia służby, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim statkom powietrznym, znajdującym się w przestrzeni odpowiedzialności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.


Zgłaszając się do nas masz pewność, że:

• otwierasz przed sobą drzwi do dobrze płatnej pracy i prestiżowego zawodu,

• zapewnimy Ci wszystko, czego potrzebujesz, aby uzyskać licencję kontrolera ruchu lotniczego,

• zapewnimy Ci zakwaterowanie na czas całego kursu,

• zapłacimy Ci za to, że będziesz uczestniczył w tym kursie.W zamian za to oczekujemy od Ciebie, żebyś:

• zainwestował swój czas w nasz kurs,

• zainwestował swoją energię w proces nauki,

• był konsekwentny i zdeterminowany,

• umiał współpracować z drugim człowiekiem,

• miał odwagę mówić wprost, co myślisz,

• miał wykształcenie co najmniej średnie oraz świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,

• znał dobrze język angielski (zarówno mówiony, jak i pisany – min. poziom B2),

• biegle posługiwał się językiem polskim,

• posiadał wysoką odporność na stres,

• miał poprawną wymowę oraz dobrą dykcję,

• posiadał ponadprzeciętną wyobraźnię przestrzenną oraz orientację w przestrzeni.Nabór kończy się 23 października 2019 roku. Wypełnij i prześlij nam FORMULARZ już teraz!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...