Serwisy PANSA:

Aktualności

07.2020 – 10.2020

Rozpoczęcie realizacji projektu

Trwają działania organizacyjne i przygotowawcze celem sprawnej realizacji projektu. Prowadzona jest rekrutacja pracowników do realizacji projektu. Opracowywane są analizy rynku i koncepcje w celu przygotowania środowiska programistycznego i sporządzenia dokumentacji w obszarze zamówień publicznych i nabycia niezbędnych  rozwiązań programistycznych. Prowadzona jest analiza aktualnych regulacji prawnych  i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych. W zakresie koncepcji operacyjnej organizacji lotów w terenie zurbanizowanym – DTM Autonomia – przygotowana została testowa aplikacja (POC – proof of concept) umożliwiająca wizualizację ruchu dronów.

30.06.2020

Podpisanie umowy o dofinansowanie

Transformacja dronowa przyśpiesza! Uroczyste Podpisanie umowy pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczyna realizację projektu.

Pierwszą w historii umowę na dofinansowanie rozwoju branży dronowej z funduszy europejskich podpisali  Janusz Janiszewski, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Ewa Siczek, dyrektor departamentu projektów e-administracji, Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

– Ruch dronów w przestrzeni powietrznej będzie uzupełniał usługi realizowane dzisiaj zarówno przez tradycyjne lotnictwo, jak i inne formy transportu. Wszystkie formalne działania związane z lotem drona dla operatora muszą być jak najmniej angażujące i czasochłonne – mówi Janusz Janiszewski, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Więcej informacji:

https://www.pansa.pl/transformacja-dronowa-przyspiesza/

Szukaj...