Serwisy PANSA:

SDDC – kolejny nowoczesny system uruchomiony przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej

Po uruchomieniu systemu ILS kategorii III B w Gdańsku, nowego ośrodka radiolokacyjnego DME w południowej Polsce oraz innowacyjnego systemu CP_FIS, w piątek 29 stycznia, uruchomiony został kolejny projekt Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wzmacniający bezpieczeństwo operacji lotniczych na polskim niebie: SDDC – Surveillance Data Distribution Cloud. Nowy system zapewni najwyższe standardy bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, a dzięki szybkiemu przesyłowi i błyskawicznej analizie danych, skrócony zostanie czas lotu, co będzie miało pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Zyskają więc wszyscy: linie lotnicze, lotniska, a przede wszystkim pasażerowie samolotów.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na bieżąco gromadzi i monitoruje dane o ruchu statków powietrznych na polskim niebie. Są to tak zwane dane dozorowania, które pozyskiwane są, przede wszystkim, z rozmieszczonych w całym kraju systemów radarowych.

Aby dane te mogły być bezpiecznie i efektywnie wykorzystywane przez służby kontroli ruchu lotniczego są one gromadzone w specjalnej sieci wymiany danych. Właśnie taką siecią jest system dystrybucji danych dozorowania w chmurze – SDDC, który w ciągu 12 miesięcy powstał całkiem od podstaw w ramach projektu prowadzonego przez Ośrodek Wsparcia i Rozwoju CNS polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Z chwilą wdrożenia nowego systemu SDDC wykonaliśmy skok technologiczny w dziedzinie dystrybucji danych dozorowania – powiedział Dariusz Bękarciak, Kierownik Działu COM Centre EPWW. – PAŻP znajduje się w chwili obecnej w gronie nielicznych instytucji zarządzających ruchem lotniczym w Europie, które posiadają nowoczesne rozwiązania w tym zakresie – podkreślił.

SDDC został z sukcesem uruchomiony operacyjnie w PAŻP w godzinach wieczornych 29 stycznia 2021 r. Dzięki wykorzystaniu technologii chmury nowy system zapewni szybsze, pewniejsze i jeszcze bardziej bezpieczne dostarczanie kontrolerom ruchu lotniczego informacji o ruchu statków powietrznych.

SDDC to system rozproszony, składający się z wielu węzłów SDDN (Surveillance Data Distribution Node) zainstalowanych w 4 lokalizacjach – Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. Dzięki wykorzystaniu technologii chmury każdy z dostępem do systemu ma wgląd do wszystkich zbieranych danych. Co więcej, system SDDC nie tylko gromadzi, ale też zapewnia bardzo rozbudowane możliwości zarządzania danymi o lotach statków powietrznych. Umożliwia zaawansowane filtrowanie i konwersję danych dozorowania pomiędzy różnymi ich formatami. System jest również skalowalny, co oznacza możliwość jego łatwej rozbudowy o kolejne węzły w nowych lokalizacjach oraz modyfikowanie istniejących już węzłów zgodnie z potrzebami jakie zaadresują w trakcie eksploatacji użytkownicy.

Priorytetem dla PAŻP jest bezpieczeństwo i integralność danych, dlatego w SDDC zastosowano szereg zabezpieczeń w celu zmniejszenia do minimum prawdopodobieństwa jakiejkolwiek przerwy w dostępie do gromadzonych informacji. Jednym z najważniejszych jest redundancja sprzętowa, czyli zdublowanie systemów na wypadek awarii któregokolwiek z nich. W tym celu stworzono dwie identyczne sieci rozległe pracujące niezależnie od siebie.

Wykonawcą SDDC na zlecenie PAŻP było konsorcjum firm Fujitsu oraz Filbico. Stworzenie systemu SDDC to jedno z zadań jedynego lotniczego projektu infrastrukturalnego realizowanego w Polsce z dofinansowaniem ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Koszt wszystkich zadań realizowanych w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w ramach projektu Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym- etap II wynosi 231 562 136 PLN, a dofinansowanie UE 158 475 368 PLN.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...