Serwisy PANSA:

SESAR 2020 PJ02 INCREASED RUNWAY AND AIRPORT THROUGHPUT

W ramach SESAR 2020 Solution PJ.02-06 – Improved access into secondary airports in low visibility conditions PAŻP realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt.: Platforma niskokosztowego systemu dozorowania wraz z sieciami bezpieczeństwa, którego celem jest zbadanie możliwości wykorzystania systemu kamer jako alternatywnego źródła dozorowania na lotnisku, samodzielnie lub w kombinacji z innymi dostępnymi źródłami SUR. W ramach tego projektu planowane jest stworzenie prototypu systemu kontroli ruchu lotniczego, dla którego wyjściowym systemem jest A-SMGCS poziomu II (zgodnie z normą ED-116), w którym konwencjonalne źródła dozorowania zostaną zastąpione systemem kamer w kombinacji z innymi dostępnymi systemami (MLAT, ADS-B).

W ramach projektu zbadane zostaną także możliwości zapewnienia dodatkowych barier bezpieczeństwa na lotnisku dla ATC, jak również w środowisku innym niż ATC (AFIS). Nowe rozwiązanie ma pozwolić na minimalizowanie kosztów zakupu i wdrożenia lotniskowych systemów dozorowania oraz optymalnego wykorzystania funkcjonalności poszczególnych komponentów technicznych. Obecnie wykorzystywane lotniskowe systemy ATC oparte są o konwencjonalne źródła SUR, droższe w zakupie, instalacji, wdrożeniu i utrzymaniu.

Rozwiązanie ma służyć wszystkim interesariuszom portu lotniczego, tj. ATS, służby OPS portu lotniczego, użytkownikom przestrzeni powietrznej.

Projekt otrzymał finansowanie z europejskiego programu badawczo-innowacyjnego “Horyzont 2020” w ramach umowy grantowej nr 731781.

Szukaj...