Serwisy PANSA:

SESAR 2020 PJ03b AIRPORT SAFETY NETS

W ramach SESAR 2020 Solution PJ.03b-06 – Safety support tools for avoiding runway excursions, PAŻP realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt.: Redukowanie przyczyn wypadnięcia z drogi startowej poprzez prognozowanie kodu stanu drogi startowej i jego wpływu na dobór drogi opuszczenia pasa, którego celem jest zbadanie możliwości wykorzystania dostępnej informacji (pogoda, stan drogi startowej i jego zmiany, zachowanie się statku powietrznego w końcowej fazie lotu i po lądowaniu) do oszacowania Runway Condition Code (RWYCC) dla każdego lądującego statku powietrznego.

W ramach projektu zbadany zostanie model prognostyczny RWYCC (prognoza dla przedziału od 30 do 5 minut przez spodziewanym czasem lądowania (ELT)) i wpływ zmieniających się warunków pogodowych oraz stanu drogi startowej na dystans potrzebny do opuszczenia pasa. RWYCC jest subiektywnym szacunkiem warunków na drodze startowej, który decyzją ICAO zastąpi pomiary szczepności (friction coefficient) w roku 2020.

Rozwiązanie ma służyć wszystkim interesariuszom portu lotniczego, tj. ATS, służbom OPS portu lotniczego, użytkownikom lotniska.

Projekt otrzymał finansowanie z europejskiego programu badawczo-innowacyjnego “Horyzont 2020” w ramach umowy grantowej nr 734139.

Szukaj...