Serwisy PANSA:

SESAR 2020 PJ04 TOTAL AIRPORT MANAGEMENT

W ramach SESAR 2020 Solution PJ.04-02 – Enhanced Collaborative Airport Performance Management, PAŻP realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt.: Alternate Diversion Airport Flight Planning, którego celem jest zbadanie możliwości opracowania narzędzia zapewniającego interesariuszom portu lotniczego dostęp do informacji o operacjach lotniczych skierowanych na lotniska alternatywne w przypadku wystąpienia zdarzeń krytycznych na lotnisku docelowym. W ramach tego projektu planowane jest na podstawie analizy archiwalnych planów lotu operacji przeprowadzonych w FIR Warszawa zbadanie i wskazanie powiązań i zależności w wyborze lotnisk zapasowych przez linie lotnicze. Rozwiązanie może mieć wpływ na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia zjawiska tzw. masowego przekierowywania operacji lotniczych. Rozwiązanie będzie służyło użytkownikom portu lotniczego, służbom portowym, ATS, ATFM, Network Manager. Obecnie stosowane rozwiązania nie uwzględniają dynamiki zmienności sytuacji operacyjnej w tym zakresie.

Projekt otrzymał finansowanie z europejskiego programu badawczo-innowacyjnego “Horyzont 2020” w ramach umowy grantowej nr 733121.