Serwisy PANSA:

SESAR 2020 PJ06 TRAJECTORY-BASED FREE ROUTING

W ramach SESAR 2020 Solution PJ.06-02 – Management of Performance Based Free Routing in lower Airspace, PAŻP realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt.: Walidacja koncepcji Free Route Airspace (FRA) w dolnej przestrzeni powietrznej (poniżej FL305), którego celem jest którego celem jest sprawdzenie możliwości wykorzystania zasad właściwych dla Free Route AirspaceConcept w dolnej przestrzeni powietrznej (poniżej FL305). W ramach projektu planowane jest opracowanie spójnej, z zakresie Europejskim, koncepcji operacyjnej “Management of Performance Based Free Routing in Lower Airspace”.

Walidacja powyższej koncepcji ma obejmować następujące aspekty:

  • ocena korzyści dla użytkowników przestrzeni powietrznej w zakresie redukcji kosztów lotu poprzez skrócenia długości trajektorii,
  • ocena zmniejszenia negatywnego wpływu lotnictwa na środowisko poprzez zmniejszenie emisji gazów powstałych ze spalania paliwa.


Beneficjentami projektu są użytkownicy przestrzeni powietrznej oraz służby ruchu lotniczego.

Projekt otrzymał finansowanie z europejskiego programu badawczo-innowacyjnego “Horyzont 2020” w ramach umowy grantowej nr 734129.

Szukaj...