Serwisy PANSA:

SESAR 2020 PJ08 ADVANCED AIRSPACE MANAGEMENT

W ramach SESAR 2020 Solution PJ.08-01 – Management of Dynamic Airspace configurations, PAŻP realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt.: Rozwój i walidacja prototypu systemu CAT2.0 jako narzędzia DAC (Dynamic Airspace Configuration), którego celem jest sprawdzenie możliwości stworzenia narzędzia wspierającego proces DAC w przyszłych systemach ASM/ATFCM/ATC [dynamiczne zarządzanie sektorami ACC w oparciu o aktywne strefy nowego typu, tzw. Dynamic Mobile Areas (DMA)]. W ramach projektu planowany jest rozwój platformy systemu CAT2.0 w celu dostosowania tego systemu do wymagań SESAR w zakresie jego integracji z funkcjami ATFCM. Obecnie wykorzystywana operacyjnie wersja systemu CAT nie posiada tych funkcjonalności wspierających procesy DAC. Rozwiązanie ma służyć służbom FMP (proces ATFCM) oraz AMC (proces ASM) w zakresie realizacji procesu DAC.

W ramach SESAR 2020 Solution PJ.08-02 – Dynamic Airspace Configuration supporting moving areas, PAŻP realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt.: Studium możliwości zastosowania danych Meteo w ramach funkcjonalności DAC (koncepcja “Moving Hazards Zones”), którego celem jest którego celem jest dokonanie oceny możliwości zastosowania danych Meteo w ramach funkcjonalności DAC. W ramach projektu planowana jest analiza i ocena możliwości wczesnego badania danych meteorologicznych i ich wykorzystania do dynamicznego definiowania stref zagrożeń związanych z występowaniem zjawisk atmosferycznych, jako elementu definiowania koncepcji “Moving Hazards Zones”. Sama koncepcja jak i przyszłe rozwiązania techniczne wspierające jej realizację będą służyć służbom FMP (proces ATFCM) oraz AMC (proces ASM). Obecne wykorzystywane systemy FMP/ASM nie posiadają takich funkcjonalności. Prace prowadzone w projekcie prowadzone są równolegle do walidacji poprawności definicji procesu DAC realizowanych w ramach Rozwiązania PJ.08-01.

Projekt otrzymał finansowanie z europejskiego programu badawczo-innowacyjnego “Horyzont 2020” w ramach umowy grantowej nr 731796.

Szukaj...