Serwisy PANSA:

SESAR 2020 PJ10 CONTROLLER TOOLS AND TEAM ORGANISATION FOR THE PROVISION OF SEPARATION IN ATM

W ramach SESAR 2020 Solution PJ.10-02a – Improved Performance in the Provision of Separation, PAŻP realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt.: Subtle Navigational Factors, którego celem jest zbadanie możliwości stworzenia nowego lub rozwinięcia obecnych narzędzi wspierających KRL w realizacji zadań związanych z taktycznym zapewnianiem separacji wykorzystującego tzw. SNF (Subtle Navigational Factors). W ramach tego projektu planowane jest zbadanie i dokonanie oceny zasadności analizowania SNF (Subtle Navigational Factors) jako czynnika wpływającego na przewidywanie trajektorii i zapewnianie separacji w TMA, co będzie stanowił bazę do ewentualnych dalszych prac wytworzenia prototypu DST (Decision Supporting Tool) SNF zwiększającego bezpieczeństwo oraz świadomość sytuacyjną KRL. Obecne rozwiązania wspierające KRL w zadaniach zapewniania separacji nie adresują aspektów SNF.

W ramach SESAR 2020 Solution PJ.10-05 – IFR RPAS Integration, PAŻP realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt.: Studium integracji RPAS (UAV) z ruchem IFR, którego celem jest zbadanie możliwości bezpiecznej integracji RPAS z ruchem IFR w kontrolowanej przestrzeni powietrznej. W ramach tego projektu planowana jest walidacja V1 koncepcji wymagań technicznych i operacyjnych dla RPAS (Remotely Piloted Aircraft System).

Projekt otrzymał finansowanie z europejskiego programu badawczo-innowacyjnego “Horyzont 2020” w ramach umowy grantowej nr 734143.

Szukaj...