Serwisy PANSA:

Licznik operacji dronowych w Polsce w 2021 r.

Koncepcja U-Space 

Jednym z głównych celów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w zakresie bezzałogowych statków powietrznych są działania wspierające tworzenie w Polsce przyjaznego środowiska dla dalszego rozwoju rynku usług BSP, czyli realizacja koncepcji U-space, zakładającej bezpieczną i efektywną integrację lotnictwa załogowego i bezzałogowego. Główną drogą do realizacji tego celu są działania związane z systemem UTM, jako fundamentem do organizacji ekosystemu U-Space.

PansaUTM to cyfrowa koncepcja koordynacji lotów BSP oraz cyfrowego zarządzania wnioskami i zgodami na loty w przestrzeni powietrznej, na którą składają się autorskie rozwiązania operacyjne PAŻP oraz część systemowa, zintegrowana z najbardziej popularną wśród operatorów dronów w Polsce aplikacją mobilną Droneradar.

1-1

System posiada funkcjonalności pozwalające pilotom BSP na m.in. zgłaszanie planowanych lotów, weryfikację możliwości wykonania lotu pod kątem zgodności z obowiązującym prawodawstwem oraz dostępności przestrzeni powietrznej, jak również na otrzymanie drogą cyfrową zgód (tam gdzie jest to wymagane). Dodatkowo DTM ANSP (moduł PansaUTM) posiada interfejs dla służb ruchu lotniczego, który będzie  wykorzystywany m.in. w przestrzeni kontrolowanej wokół głównych lotnisk krajowych i będzie umożliwiał taktyczną niewerbalną elektroniczną komunikację pomiędzy kontrolerami ruchu lotniczego i informatorami PAŻP a pilotami BSP.

Ponadto PAŻP realizuje opracowany w Agencji Program U-Space, który skupia szereg nowoczesnych działań Agencji na rzecz wsparcia budowy krajowego środowiska dronowego U-Space. Wdrożenie operacyjne PansaUTM jest jego głównym projektem. Program zawiera planowane i możliwe do podjęcia działania w zakresie działań Agencji na rzecz rozwoju i organizacji krajowego ekosystemu U-Space, koordynacji i zarządzania lotami BSP oraz technologicznych rozwiązań związanych z rynkiem bezzałogowych statków powietrznych.

System PansaUTM składa się z następujących komponentów:

a) Rejestracja klientów w systemie

Celem identyfikacji użytkowników system PansaUTM zawiera moduł rejestracji. Każdy z operatorów BSP, który chce korzystać z możliwości cyfrowej koordynacji lotów z PAŻP zobowiązany jest do utworzenia swojego konta. Użytkownik wypełnia podstawowe dane o sobie, jako operatorze BSP, jak również podaje parametry techniczne wykorzystywanych przez siebie BSP. Dodatkowo ma możliwość załączenia kserokopii dokumentów związanych z uprawnieniami, jakie posiada.

Szukaj...