Serwisy PANSA:

Zmiany w PansaUTM

Przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. tracą ważność wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego Świadectwa Kwalifikacji Operatora Bezzałogowego Statku Powietrznego. W związku z powyższym w systemie PansaUTM wprowadzamy kilka zmian.

Zmiany w zasobach w profilu pilota w PansaUTM

 1. Wszyscy nowi użytkownicy systemu PansaUTM podczas zakładania profilu na stronie utm.pansa.pl proszeni są o dodawanie jedynie poniżej wymienionych certyfikatów:
  Nazwa w PansaUTM Nazwa zasobu w PansaUTM Co należy podać / dodać do zasobów
  Dane Operatora BSP UAS_OPERATOR_ID
  • W polu ID certyfikatu: należy wpisać nr operatora
  • Jako załącznik: zrzut ekranu z profilu operatora na stronie ULC z widocznym numerem operatora, dla którego zostało wydane potwierdzenie oraz informacją (jeśli posiada je operator) o zweryfikowanych oświadczeniach.
  • W polu Ważny do: należy wpisać datę ważności potwierdzenia rejestracji operatora
  Dane Pilota UAS_PILOT_ID
  • W polu ID certyfikatu: należy wpisać podać nr pilota
  • Jako załącznik: zrzut ekranu z profilu pilota na stronie ULC z widocznym numerem pilota oraz informacją o posiadanych kompetencjach (podświetlone pola)
  • W polu Ważny do: należy wpisać datę ważności profilu pilota
  Dane BSP
  • poprawny i pełny nr seryjny
  • zdjęcie numeru seryjnego umieszczonego na BSP
  • w przypadku własnych konstrukcji: numer kontrolera lotu i/lub aparatury sterującej wraz ze zdjęciami


  Podczas wprowadzanie danych proszę pamiętać o wprowadzaniu poprawnych ID certyfikatów, zgodnych z rzeczywistością dat ważności i załączeniu zrzutów ekranowych, które jednoznacznie pokazują, że to są uprawnienia należące do danego pilota (imię i nazwisko) i operatora (imię i nazwisko).

 2. Zarejestrowani użytkownicy, w tym Ci którzy dokonali konwersji Świadectwa Kwalifikacji powinni do 31 stycznia 2022 roku uzupełnić zasób UAS_PILOT_ID i UAS_OPERATOR_ID o zrzut ekranu z profilu pilota oraz operatora na stronie ULC (zgodnie z tabelą powyżej). Do tego czasu zarejestrowani użytkownicy mogą korzystać z PansaUTM na dotychczasowych zasadach o ile tylko posiadają w swoim profilu inne, wcześniej dodane uprawnienia (np. A1/A3), które pozwolą na zgodne z prawem wykonanie planowanego lotu.
  Uwaga! Uwaga! Bez uzupełnienia profilu pilota (certyfikat UAS_PILOT_ID) nie będą możliwe loty w kategorii „szczególnej”, na które do tej pory pozwalało Świadectwo Kwalifikacji!
 3. Więcej informacji można znaleźć na stronie Jak korzystać z PansaUTM.

Loty BVLOS

 • Plany misji BVLOS w krótkim opisie planu lotu powinny zawierać:
 1. Informację o krajowym scenariuszu (NSTS-0X) według, którego są wykonywane loty lub informację, że loty są wykonywane zgodnie z zezwoleniem na operację wydanym przez Prezesa ULC, które powinno być załączone do planu misji.
  • Współrzędne oraz promień okręgu, w którym zawiera się zaznaczony w planie misji rejon lotu, zapisane w układzie WGS-84 oraz formacie XX°XX’XX”N XXX°XX’XX”E (stopnie, minuty, sekundy). Promień proszę podawać w metrach: np. 52°11’11″N 020°11’11″E 500M
  • Zawsze numer operatora, dla którego wykonywany jest lot. Jeżeli numer operatora jest inny niż ten wydany na Twoje nazwisko (i wprowadzony do PansaUTM) to w takim przypadku do KAŻDEGO składanego planu misji BVLOS pilot ma załączyć zrzut ekranu z profilu operatora, dla którego wykonuje lot, widniejącego na stronie ULC (drony.ulc.gov.pl).
   Proszę pamiętać, że ma być widoczny nr operatora oraz – jeśli lot wykonywany jest w oparciu o krajowy scenariusz standardowy NSTS
   powinny być podświetlone na zielono kafelki potwierdzające odbiór przez ULC i kompletności oświadczenia Operatora BSP o zgodności operacji z krajowym scenariuszem standardowym.
  • Jeśli loty trwają kilka dni proszę podać w opisie ramy czasowe, w których faktycznie będą się one odbywać. W inny wypadku opublikowane przez PAŻP ostrzeżenie nawigacyjne DRA-I będzie informować o możliwej aktywności non stop.
  • Przykład: Lot zgodnie z NSTS-05 dla operatora POLabc1234de56fgh. Rejon lotu zawiera się w okręgu o środku i promieniu: 52°11’11″N 020°11’11” 500M. Loty w godzinach 8-16.
 2. Misje BVLOS należy składać 3 dni robocze (72 godziny) przed planowanym terminem rozpoczęcia lotów.
 3. Misje niezachowujące wymaganego terminu lub z opisem zawierającym błędy będą odrzucane z przyczyn formalnych bez rozpatrywania merytorycznego.

Zgłaszanie lotu w aplikacji mobilnej

 1. Pilot BSP podczas wykonywania Check-Inu przed lotem powinien wprowadzić swój numer pilota i numer operatora, dla którego wykonuje operację.
 2. Więcej informacji można znaleźć na stronie Jak używać DroneRadar.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...