Serwisy PANSA:
Konsultacje mają charakter otwarty. W związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przekazywania opinii, uwag i sugestii do ww. rekomendacji w formie elektronicznej, za pomocą formularza. Odpowiedź umieszczoną na formularzu prosimy przesyłać na adres konsultacje.bialaksiega@mi.gov.pl w terminie do 8 kwietnia 2019 r. UWAGA! Dodatkowo informujemy, że jednym z działań, które mają na celu przygotować założenia...
W publikacjach mediów doceniono otwarcie Agencji na biznes przez aktywne promowanie własnych produktów i usług. Udział Agencji w WAC2019 był również platformą do wielu ważnych spotkań i rozmów z czołowymi ekspertami branży lotniczej. Obecność gości z licznych europejskich instytucji związanych z lotnictwem w wydarzeniach organizowanych na ekspozycji Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej podczas World ATM Congress...
Przez cały czas trwania imprezy odwiedzający ekspozycję PAŻP dzięki zainstalowanym symulatorom mogli przekonać się, jak działają stworzone przez nas autorskie systemy: wspierająca pracę służb żeglugi powietrznej PANDORA i ułatwiający zarządzanie przestrzenią powietrzną CAT. Prezentowany był także PANSA UTM – koncepcja zarządzania bezzałogowymi statkami powietrznymi, na którą składają się autorskie rozwiązania operacyjne PAŻP oraz część systemowa...
Wachlarz aktywności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Madrycie jest niezwykle szeroki. Wśród nich znalazł się demonstrator autorskiego systemu CAT (Common Airspace Tool), obsługiwany przez grupę ekspertów, dla których zarządzanie przestrzenią powietrzną nie ma tajemnic. Przez pierwsze dwa dni WAC cały czas przyciągali oni uwagę gości, a kulminacyjnym momentem była prezentacja przeprowadzona dla zorganizowanej wycieczki tematycznej...
Pośród prezentowanych przez Agencję systemów z olbrzymim zainteresowaniem spotkały się m.in. krajowe rozwiązania w zakresie koordynacji i zarządzania lotami bezzałogowych statków powietrznych, potocznie zwanych dronami. Wśród wielu międzynarodowych wystawców to właśnie polskie stoisko cieszy się bez wątpienia największą popularnością o czym świadczą długie kolejki osób, które są zainteresowane prezentacją szczegółów polskich technicznych rozwiązań dronowych. „Cieszy...
Rząd stawia na innowacyjne sektory gospodarki. Taką nowością w gospodarce jest rynek dronów. W projektach legislacyjnych rząd skupia się na eliminowaniu barier i ułatwieniach dla przedsiębiorców tego sektora. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz...
Nowe postanowienia oznaczają dużą zmianę, umożliwiającą między innymi wykonywanie lotów: 1. poza zasięgiem wzroku operatora do 120m poza wydzielonymi strefami w terminie zaledwie 7 dni od zgłoszenia lotów, 2. w trybach automatycznych. Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z treścią naszej nowej zakładki: DRONY, w której zamieściliśmy szczegółowe informacje związane z wykorzystywaniem bezzałogowych statków powietrznych w...
dFPL, czyli cyfrowe plany lotów dla bezzałogowych statków powietrznych, to element budowy nowej technologii, która docelowo ma skrócić czas otrzymywania zgody na lot, zdigitalizować procesy dotyczące koordynacji i realizacji lotów przez bezzałogowe statki powietrzne oraz ma integrować środowisko lotnicze i przyczyniać się do podniesienia bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Platforma Pansa UTM z funkcjonalnością dFPL umożliwia e-rejestrację...
Celem spotkania jest zidentyfikowanie i jak najlepsze poznanie rynku bezzałogowych statków powietrznych (BSP) pod kątem organizacyjnym oraz technicznym. Zaproszone podmioty będą mieć okazję zaprezentować swój potencjał produkcyjny, naukowy i eksportowy. Analiza aktualnych rozwiązań jest szczególnie ważna w kontekście postępującej specjalizacji i profesjonalizacji w dziedzinie zastosowań systemów bezzałogowych oraz rozwoju zarówno legislacji krajowej, jak i unijnej....
W ramach realizacji ogłoszonej w 2016 r. przez Komisję Europejską w tzw. Deklaracji Warszawskiej ogólnoeuropejskiej koncepcji U-space, PAŻP rozwija program zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych. Celem programu jest wypracowanie rozwiązań służących bezpieczeństwu ruchu BSP i pozwalających na włączenie nowych projektów technologicznych związanych z rynkiem dronowym do istniejącego systemu zarządzania ruchem lotniczym. “Obecnie przyglądamy się rozwiązaniom...

Szukaj...